VISI

Pendidikan

 Berkualiti

Insan Terdidik

Negara

Sejahtera. 


MISI

Melestarikan Sistem

Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi

Memenuhi 

Aspirasi Negara